Personal och löner

Vi kan tillhandahålla kompletta lösningar på personalområdet för små och medelstora företag.

Vi kan också vara en tillfällig lösning under semestertider eller vid sjukfrånvaro samt när arbetsbelastningen blir för hög för er existerande personalavdelning.

Vi erbjuder stöd inom det personaladministrativa området såsom:
- komplett lönehantering
- hantering av personalförsäkringar
- rapportering av personalstatistik
- utskrift av kontrakt/betyg/intyg
- kontrolluppgifter och semesterberäkning

Behöver ni extra stöd till något projekt? Vi har erfarenhet av att upprätta jämställdhetsplan, utforma personalpolicys och personalhandbok samt utformning av program för utvecklingssamtal.

Vi är personalvetare med erfarenhet av operativt och strategiskt personalarbete inom små och medelstora företag samt inom flera olika branscher och avtalsområden.